บริษัทในเครือตงฮั้วบัวใหญ่ สนับสนุนทุนการศึกษา "สร้างคนดีให้สังคม ปีที่ 14"

12 May

2023

5 Dec

2022

บริษัทในเครือตงฮั้วบัวใหญ่ สนับสนุนทุนการศึกษา "สร้างคนดีให้สังคม ปีที่ 14 "  มอบทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท ให้กับมูลนิธิบัวใหญ่เพื่อการศึกษาและโรงเรียนวานิชวิทยา เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนตัวอย่างที่ความประพฤติดีให้เป็นกำลังใจ และสร้างคนดีให้สังคมสืบต่อไปรุ่นสู่รุ่น

Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ข้าวดอกบัวตงฮั้ว

หาซื้อได้จากร้านค้าชั้นนำใกล้บ้านคุณ และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายข้าวตราดอกบัวทั่วประเทศ