ติดต่อเรา

Thank You!

Your message has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

บริษัท ตงฮั้ว บัวใหญ่ (1994) จำกัด

44 หมู่ 5 ถนนนิเวศรัตน์ ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120

โทร.

044-003566

แฟกซ์.

044-461028, 044-463091

บริษัท ตงฮั้วไร้ซ์ จำกัด

44 หมู่ 5 ถนนนิเวศรัตน์ ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120

โทร.

044-003566

แฟกซ์.

044-461028, 044-463091

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟตงฮั้ว บัวใหญ่

36 หมู่ 5 ถนนนิเวศรัตน์ ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120

โทร.

044-003566

แฟกซ์.

044-461028, 044-463091

บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด

88 หมู่ 5 ถนนนิเวศรัตน์ ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120

โทร.

044-003566

แฟกซ์.

044-461028, 044-463091