บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด ซ่อมแซมคันดินคูคลองลำห้วยยาง บ้านตลุกยาง ต.หนองแจ้งใหญ่

12 May

2023

5 May

2023

บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด มีจัดโครงการช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่บัวใหญ่ มีการซ่อมแซมคันดินคูคลองลำห้วยยาง บ้านตลุกยาง ต.หนองแจ้งใหญ่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ

Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ข้าวดอกบัวตงฮั้ว

หาซื้อได้จากร้านค้าชั้นนำใกล้บ้านคุณ และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายข้าวตราดอกบัวทั่วประเทศ