บริษัทบัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด และบริษัทในเครือตงฮั้วบัวใหญ่ สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

12 May

2023

13 Jan

2023

บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด และบริษัทในเครือตงฮั้วบัวใหญ่ สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านดอนหันเพ็ด ออกบู๊ทแจกขนม ของเล่น จัดกิจกรรมสันทนาการ พร้อมทั่งรวมแจกเกียรติบัตรให้เด็กที่มีความประพฤติ ดีงามและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและชุมชน

Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ข้าวดอกบัวตงฮั้ว

หาซื้อได้จากร้านค้าชั้นนำใกล้บ้านคุณ และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายข้าวตราดอกบัวทั่วประเทศ