บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด ร่วมกิจกรรมวันเด็ก

  บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด ร่วมกิจกรรมวันเด็ก “ส่งมอบของขวัญให้น้อง” กับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ภายใต้คำขวัญวันเด็ก “เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง